Obecné smluvní podmínky

Obecné smluvní podmínky

Tyto smluví podmínky se vztahují k webu CHattr, který je dostupný na adrese https://chattr.cz. A registrací na tomto webu se zavazujete k jejich dodržování.

1) Úvodní ustanovení

 1. Následující Smluvní podmínky( dále jen “Podmínky”) upravují vztahy mezi Poskytovatelem a uživatelem Sítě.

 2. Neznalost pravidel a smlouvy se neomlouvá.

 3. Veškeré spory se řeší dle zákonů České Republiky.

2) Uživatel

 1. Uživatel se tímto zavazuje, že nebude porušovat autorská práva jiných autorů, porušení těchto práv by mohlo mít za následek i peněžní pokutu autorovi vyčíslenou dle závažnosti.

 2. Registrací vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s těmito Podmínkami v jejich aktuálně platném znění a zavazuje se tyto dodržovat, ale pak-li že vyjde upravená verze těchto podmínek tak se uživatel zavazuje používat aktualizovanou verzi těchto podmínek.

 3. Uživatel bere plnou zodpovědnost při používání sociální sítě CHattr.

 4. Uživatel nesmí výrazně poškozovat jiné uživatele sítě( např. kyberšikanou, stalkingem, nahrávání autorských děl bez povolení autora dle autorského zákona)

 5. Uživatel má zakázáno nahrát fotku na, které je osoba, která nepovolila její nahrání, tato fotka může být smazána, ale v krajním případě může být za více těchto fotek i smazán celý účet.

 6. Přeprodávání účtů platformy CHattr. je přísně zakázáno.

 7. Uživatel má zakázáno kopírovat, editovat, mazat či jinak poškozovat kód stránky CHattr.

 8. Poskytovatel neručí za škodu způsobenou selfXSS útokem.

 9. Hromadné sbírání dat za jakýmkoliv účelem uživatelů služby CHattr. je přísně zakázáno bez předešlého povolení.

 10. Přidáním příspěvku nám uživatel předává plná práva k používání, editaci, vystavování, hostování, ukládání, šíření a vytváření odvozených děl k vašemu obsahu.

 11. Při odstranění účtu nebo jiných dat spojených s účtem je možné, že tato data zůstanou po určitou dobu v záložních kopií max. 30 dní.

 12. Odstraněný obsah se navíc může zobrazovat, pokud jste ho sdíleli s jinými osobami, které ho neodstranili.

 13. Uživatel se tímto zavazuje, že zadaný e-mail je jeho pravý a nikoli cizí.

 14. Uživatel se nesmí vydávat za jiného uživatele, za toto je možné smazání účtu nebo i finanční omluva.

 15. Uživatel je povinen ve vlastním zájmu se vyvarovat ukradení cizí identity.

3) Obsah sítě

 1. Na síti lze přidávat jakékoliv druhy příspěvků, ovšem příspěvky, které jsou nevhodné nebo jinak špatně vyjadřující mohou být poskytovatelem služby bez udání důvodu, smazány.

4) Oprávnění poskytovatele

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na smazání příspěvků bez náhrady možné škody, které se nevhodně vyjadřují, uráží službu CHattr. nebo jsou jinak nevhodné (např. dezinformační příspěvky, kyberšikana, atd.)

 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na smazání uživatelů bez náhrady možné škody, kteří se nevhodně vyjadřují, uráží službu CHattr. nebo jsou jinak nevhodní (např. dezinformační, kyberšikana, stalking, vydírání apod.)

 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zablokování přístupu uživatele na platformu CHattr.